Jubilæumsdagens program – Københavns Universitet

Sådan ser dagen ud for Afdeling for Dialektforsknings
100-års jubilæum

Tid & sted

Københavns Universitet Amager, lokale 23.0.50, fra kl. 13 til 16 med
efterfølgende reception.

Hendes Majestæt Dronningen deltager i festlighederne fra kl. 14:45 til 16:00.

Program

13:00-14:25 Tre faglige foredrag

Foredragene illustrerer spændvidden i Afdeling for Dialektforsknings aktuelle forskning i talesprog og dialekter.

  • Lektor Karen Margrethe Pedersen: Bornholmsk dialektsyntaks.
  • Lektor Inge Lise Pedersen: 500 års kamp for overlevelse. Om danske dialekters ideologiske, samfundsmæssige og sociale vilkår fra 1500-tallet til i dag. 
  • Adjunkt Pia Quist: Når dialektforskeren undersøger storbyen. Om høj- og lav- københavnsk, multietnolekt og andet godt.

14:25-14:45 Pause

14:45-15:30 - Festforedrag

Indsamling af dialekter i 100 år - en udvikling af akademisk praksis ved Asgerd Gudiksen, Pia Quist, Henrik Hovmark og Jann Scheuer.

Foredraget er en videnskabshistorisk og -anekdotisk beretning om 100 års
arbejde med indsamling og dokumentation af danske dialekter. Der fokuseres på forskernes skiftende arbejdsvilkår, på ældre og nyere feltmetoder, på forholdet
mellem forskere og dialekttalende og på de personligheder og strømninger der
har præget indsamlingen.

15:30-16:00 - Korsang ved Lille MUKO

16:00-18:00 - Reception på Afdeling for Dialektforskning

Præsentation af jubilæumsskriftet Dialektforskning i 100 år. Der bydes på en let,
stående anretning.

Vi glæder os til at byde velkommen
Afdeling for Dialektforskning
Nordisk Forskningsinstitut
Njalsgade 136, 5. sal
2300 København S