Gammelt gruppefoto – Københavns Universitet

Institut for Dansk Dialektforsknings medarbejdere foråret 1975. Gården i St. Kannikestræde 13

Foto: Bent Jul Nielsen Siddende fra venstre: professor Inger Ejskjær, pens. lektor Kristen Møller, pens. lektor Ella Jensen, lektor Jørgen Larsen, betjent Sigurd Rasmussen, studentermedhjælp Hanne Regnar, studentermedhjælp Britta Olrik Frederiksen.

Stående fra venstre, forreste række: kontorassistent Anne Marie Tvermoes, kontorassistent Elisa Rasmussen, lektor Magda Nyberg, kontorassistent Inga Høyberg, lektor Inger Bévort, lektor Christian Lisse, lektor Bent Jul Nielsen.

Stående fra venstre, bageste række: kontorfuldmægtig Frode Møller Madsen, lektor Finn Køster, lektor Karen Margrethe Pedersen, undervisningsassistent m.m. Kjeld Kristensen, lektor Inge Lise Pedersen, honorarlønnet akademisk medarbejder Gunhild Nielsen, professor emeritus Poul Andersen.