Nyt gruppefoto – Københavns Universitet

Afdeling for Dialektforsknings nuværende og tidligere medarbejdere samt samarbejdspartnere (Danmarks Grundforskningsfonds Center for Sociolingvistiske Sprogforandringsstudier) oktober 2008. Det Humanistiske Fakultet, Njalsgade 136 

Foto: Elin L. Pedersen og Susanne Reitz, Det fotografiske atelier, Nordisk Forskningsinstitut 

 

Forreste række: adjunkt Pia Quist, studentermedhjælp June Thomsen, professor emeritus Inger Ejskjær, lektor Inge Lise Pedersen (AfD og DGCSS), lektor Asgerd Gudiksen, akademisk medarbejder Anette Jensen, pens. lektor Inger Bévort.

Midterste række: lektor Jann Scheuer, postdoc (DGCSS) Marie Maegaard, ph.d.-stipendiat Iben Stampe Sletten, ph.d.-stipendiat Malene Monka.

Bageste række: lektor Karen Margrethe Pedersen, ph.d.-stipendiat Gert Foget Hansen, studentermedhjælp Lars Harding Jensen, adjunkt Henrik Hovmark, professor (DGCSS) Frans Gregersen, pens. lektor Finn Køster.

Lektor Tore Kristiansen (AfD og DGCSS) kunne desværre ikke være til stede ved fotograferingen.