Bøger, tidsskrifter/årbøger modtaget april til juni 2016 – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Nordisk Forskningsinstitut > Bibliotek > Bøger, tidsskrifter/år...

Bøger, tidsskrifter/årbøger modtaget april til juni 2016

[A]= Arnamagnæanske; [D]= Dialektforsking; [N]= Navneforskning

 • Akademien sammanträder! Et år med Svenska Akademien. Stockholm 2012. [A]
 • Aldrin, Emilia [et al.] (red.): Innovationer i namn och namnmönster. Handlingar från NORNA:s 43:symposium i Halmstad den 6-8 november 2013. NORNA-rapporter 92. Uppsala 2015. [N]
 • Ale 1/2016. [N]
 • AMARC-Newsletter nr. 66, May 2016. [A]
 • Andersson, Roger (utg.): Heliga Birgittas texter på fornsvenska. Birgittas uppenbarelser. Bok 1. Stockholm 2014. [A]
 • Árbók hins íslenzka fornleifafélags. 2014 (2015) [A]
 • Bartram, Alan: Street: Street name-lettering in the British Isles. London 1978. [N]
 • Beiträge zur Namenforschung 2/2016. [N]
 • Bergljót Soffía Kristjánsdóttir: Hugraun. Nútímabókmenntir og hugræn fræði. Rvk 2015. [A]
 • Broby-Johansen, R.: Gennem det gamle og det ny København. Kbh.1963. [N]
 • Brown, Colin F.: Watercourse synonyms. 2015. [N]
 • Brusila, Johannes [et al.] (red.): Modersmålets Sånger. Finlands svensketer framställda genom musik. SLS nr. 801; Folklivsstudier nr. 23. [D]
 • Carlsen, Christian: Visions of the afterlife in Old Norse literature. Bibliotheca Nordica 8. Oslo 2015. [A]
 • Collegium medievale. Volum 28, 2015. [A]
 • Cornelius, Knud: Nordsjællandske pletskud. Årbog for Frederiksborg Amts Historiske Samfund 2016. [D]
 • Danmarks kirker, Odense amt 33-34: Seden, Åsum, Fraugde, Tornbjerg, Allerup. Kbh. 2016. [N]
 • Debus, Friedhelm [et al.] (Hrsg.): Linguistik der Familiennamen. Hildesheim 2014. [N]
 • Driscoll, M. J. (ed.): Care and conservation of manuscripts 16. Proceedings of the fifteenth international seminar held at the University of Copenhagen 2nd-4th April 2014. Copenhagen 2016. [A]
 • Ebbas Danske Ordbog. Ord til Ebba Hjorth på 70-årsdagen 2. Maj 2016. [N]
 • Eiríkur G. Guðmundsson: The 1703 Census: Our heritage. Rvk 2015. [A]
 • Fahlbusch, Fabian & Simone Peschke (Hrsg.): Deutscher Familiennamenatlas. Bind 5: Familiennamen nach Beruf und persönlichen Merkmalen. Berlin 2016. [N]
 • Fahs 2/2016. [D]
 • Ferm, Olle & Per Förnegård (red.): Mellan himmel och helvete. Bilder och berättelser från senmedeltidens Italien. Stockholm 2015. [A]
 • Fredericksen, Henrik B. (red.): Maribo Domkirke. Kloster-, by- og domkirke gennem 600 år. Odense 2016. [N]
 • Gejrot, Claes (ed.): The martiloge of Syon Abbey: The texts relevant to the history of the English Birgittines. Stockholm 2015. [A]
 • Hannrup, Torsten: Bjersgårdsarkivet. Gyllenstiernor på Bjersgård: Glimtar ur herrgårdens och Åsbobygdens äldre historia. Del 1 fram til ca 1650. Kristianstad 2015. [N]
 • Heraldisk Tidsskrift, bind 12, nr. 113. 2016. [N]
 • Historisk Tidsskrift. Bind 115, Hæfte 2. 2015. [N]
 • Horstkötter, Ludger (Hrsgg.): Arnt Bushmanns Mirakel. Eine Jenseitsvision des 15. Jahrhunderts. Münster 2016. [A]
 • Idevall, Karin Hagren: Språk och rasism. Skrifter utg. av institutionen för nordiska språk vid Uppsala Universitet 97. Uppsala 2016. [D]
 • Imer, Lisbeth M.: Danmarks runesten: En fortælling. Kbh. 2016. [N]
 • International Journal of Lexicography. Vol. 29, nr. 2, June 2016. [D]
 • Isaksen, Jógvan: Den femte mand. Nivå 2016. [A]
 • Jansson, Sven-Bertil: Konung Alexander. En svensk roman från 1300-tallet. Stockholm 2015. [A]
 • Jónas Hallgrímsson: Náttúran og landið. Rvk 1989. [A]
 • Journal of English and Germanic Philology. Vol. 115, nr. 2. 2016. [A]
 • Journal of Language and Sexuality. Vol. 5, nr. 1. 2016. [D]
 • Journal of Sociolinguistics. Vol. 20, nr. 1, nr. 2, 2016. [D]
 • Journal of the Institute of Conservation. Vol. 39, nr. 1, 2016. [A]
 • Journalen 1/2016. [D]
 • Källan 1/2016. [D]
 • Karlsen, Helene Urdland [et al.] (red.): Livet er æve, og evig er ordet. Festskrift til Norsk Ordbok 1930-2016. [N]
 • Kirkehistoriske Samlinger 2016. [N]
 • Kruse, Arne & Peter Graves (eds): Images and imaginations: Perspectives on Britain and Scandinavia. Edinburgh 2007. [N]
 • Kruse, Arne (ed.): Barra and Skye: Two Hebridian perspectives. Edinburgh 2006. [N]
 • Læsø Museum 2015. [N]
 • Larsen, Pelle Oliver: Professoratet. Kampen om Det Filosofiske Fakultet 1870-1920. Kbh. 2016. [A]
 • Lassen, Annette (red.): Oldtidssagaerne, bd. 1 & 2. Kbh. 2016. [A]
 • Lindgärde, Valborg, [et al] (red.): Wår lärda skalde-fru Sophia Elisabet Brenner och hennes tid. Lund 2011. [A]
 • Litteratur om Gentofte Kommune. Gentofte 1976. [N]
 • Lolland-Falsters Historiske Samfund: Årbog 2013, 2014, 2015. [D]
 • Magasin fra Det Kongelige Bibliotek 1 og 2/2016 . [A]
 • Mårtensson, Lasse: Den fristående redaktionen av Karls þáttr vesæla. Undersökning, utgåva och översättning. Stockholm 2013. [A]
 • Møllen. Nr. 3633. Mars-april 2016 & Nr. 3634. Maj-juni 2016 [N]
 • Names. A journal of onomastics. 1, 2/2016. [N]
 • Namn och Bygd. 103, 2015. [N]
 • Nomina. Vol. 36, 2013. Vol. 37, 2014. [N]
 • Nordand. 1/2016. [D]
 • Nordfriesland. Nr. 193, 194/2016. [D]
 • Nordic Journal of Linguistics. Vol. 39, nr. 1. 2016. [D]
 • Nordisk pappershistorisk tidskrift 2/2016. [A]
 • NOWELE Vol. 69, nr. 1, 2016: Special issue: Grammarians, Skalds and Rune Carvers 1. [A]
 • Nyt fra Sprognævnet 2/2016 [A] [D] [N]
 • Opuscula XIV, Bibliotheca Arnamagnæana XLVII, Hafniæ 2016. [A]
 • Page, Ruth [et al]: Researching language and social media: A student guide. London 2014. [D]
 • Petrulevich, Alexandra: Ortnamnsanpassning som process. En undersökning av vendiska ortnamn och ortnamsvarianter i Knýtlinga saga. Namn och samhälle 28. Uppsala 2016. [N]
 • Saga, tímarit Sögufélags. 54, 1. 2016.[A]
 • Ófeigur Sigurðsson: Vildmark. Roman. På dansk ved Rolf Stavnem. Kbh 2016. [A]
 • Sagas heroicas de Islandia. Ed. Santiago Ibáñez Lluch. Madrid 2016. [A]
 • Sandøy, Helge & Agnete Nesse (red.): Norsk språkhistorie I: Mønster. Oslo 2016. [D]
 • Sandøy, Helge (red.): Talemål etter 1800. Norsk i jamføring med andre nordiske spåk. Oslo 2015. [D]
 • Siden Saxo 1, 2/2016. [N]
 • Sjæk’len 2015. [N]
 • Skalk 1, 2, 3/2016. [N]
 • Skírnir. Vor 2016. [A]
 • Skjöldur 99, 2016. [A]
 • Sønderjysk Månedsskrift 2, 3, 4/2016. [N]
 • Språknytt 1, 2/2016. [N]
 • Studia Anthroponymica Scandinavica. 22. 2015. [N]
 • Svenska landsmål 2015. [D]
 • Tamm, Ditlev & Helle Vogt (eds.): The Danish medieval laws. The laws of Scania, Zealand and Jutland. [A]
 • Thomson, Simon & Michael Bintley (eds.): Sensory perception in the medieval West. USML 34. Turhout 2016. [A]
 • Tímarit Máls og menningar 1/2016. [A]
 • Tjele på langs – egnshistorie og folkeliv. Tjele 1998. [N]
 • Toponymie & Dialectologie. LXXXVI, 2014. [N]
 • Unnar Rafn Ingvarsson & Gunnar Örn Hannesson (red.): Skjölin okkar. Documents from the National Archives of Iceland. Rvk 2015. [A]
 • Vannebo, Kjell Ivar: Fra egennavn til fellesnavn. Oslo 2014. [N]
 • Varðin. Mentanarrit. 83, nr. 1, 2016. [A]
 • Vigerust, Tore Hermundsson (red.): Trondhjems borgerskab 1860-1730: Utvalgte kilder. Hvem var hvem 2. Oslo 2000. [N]
 • Viking and medieval Scandinavia 11. 2015. [A]
 • Ærøboen 2/2016. [D]