Bøger og tidsskrifter/årbøger modtaget juli til september 2016 – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Nordisk Forskningsinstitut > Bibliotek > Bøger og tidsskrifter/...

Bøger og tidsskrifter/årbøger modtaget juli til september 2016

[A]= Arnamagnæanske; [D]= Dialektforsking; [N]= Navneforskning

 • Acta Linguistica Hafniensia. Vol. 48, nr. 1. [D]
 • Ale 2/2016. [N]
 • Alrø, Helle [et al]: Samtaleanalyse – i hverdagen og videnskaben. Aalborg 2016.[D]
 • Andersson, Roger (utg.): Heliga Birgittas texter på fornsvenska. Birgittas uppenbarelser. Bok 2. Stockholm 2016. [A]
 • Baily, Rob & Ed Hurst: Rude world: 100 rudest place names in the world. London 2006. [N]
 • Beiträge zur Namenforschung 2016/3-4. [N]
 • Briggs, Keith & Kelly Kilpatrick: A dictionary of Suffolk place-names. Nottingham 2016. [N]
 • Dansk Sprognævn: Årsberetning 2015. [D]
 • Dumreicher, Carl (udg.): Ex Bibliotheca Universitatis Hafniensis. Kbh. 1920. [A]
 • Ebneter, Theodor: Strukturalismus und Transformationalismus. Einführung in Schulen und Methoden. München 1973. [D]
 • Eklund, Britt: Dräktalmanacka. Boda socken, Dalarna. Uppsala 2016. [D]
 • European Journal of Scandinavian Studies, vol. 46, 1. 2016. Special issue: Nordischer Klang. [A]
 • Fahs 3/2016. [D]
 • Flatøybok. Bd. 2. Stavanger 2015. [A]
 • Flor, Kai: Dyrehaven: Dens historie og kulturhistorie. Kbh. 1941. [N]
 • Folkmålsstudier 54/2016. [D]
 • Frankis, John: From Old English to Old Norse. A study of Old English texts translated into Old Norse with an edition of the English and Norse versions of Ælfric’s De falsis diis. Oxford 2016. [A]
 • Futhark: International Journal of Runic Studies. Vol. 6, 2015. N]
 • Granzow, F. C. / Holger Lassen: Geografisk lexikon I-III. Kbh. 1898. [N]
 • Guðni Th. Jóhannesson: The history of Iceland. Sta Barbara 2013. [A]
 • Gunnell, Terry (ed.): Legends and landscapes. Articles based on plenary papers presented at the 5th Celtic-Nordic-Baltic Folklore Symposium, Reykjavík 2005. Rvk 2008. [N]
 • Gustafsson, Linnea: Moderna vardagliga binamn i Sverige. Namn och samhälle 29. Uppsala 2016. [N]
 • Heupel, Carl: Taschenwörterbuch der Linguistik. München 1975. [D]
 • Historisk Tidsskrift Bind 116, hæfte 1. [N]
 • Historisk Aarbog fra Randers Amt 2014 og 2015 [N] ]
 • Janzon, Kaj: Vapenlikhetsfällan. Vapen- och sigillbruk under svensk medeltid. En introduktion för släktshistoriker, jämte rättelser til Svenska medeltidsvapen. Svensk Genealogisk Tidskrift 2015:1. [N]
 • Jón Ólafur Ísberg & Sigurður Gylfi Magnússon: Fátækt og fúlga. Sýnisbók ísl. alþýðumenningar 19. Rvk 2016. [A]
 • Journal of Sociolinguistics. Vol. 20, nr. 3, 2016. [D]
 • Kjær Ejstrup, Michael & Anders Elsig: Hvad tiden er fuld af flyder munden over med. Faste vendinger i forandring. Kbh. 2015. [D]
 • Kaarup Jensen, Jørgen: Tækkebogen – et stråtag bliver til. Kbh. 1981. [D]
 • Linde, Peter [et al.] Vor gamle hovedstad: Det København der graves frem. Kbh. 1929. [N]
 • Lindner, Thomas: 200 Jahre Indogermanistik. Monographisch-historiographischer Teil. Bibliographischer Teil. Salzburg/Wien 2016. [A
 • Lütken, André & Helge Holst: Opfindelsernes bog II: Fra Trædemøllen til det elektriske Kraftværk; Jordens Skatte; Landbruget og vor Føde. Kbh. & Kria 1913. [D]
 • Maurer, Martin: Vinur Íslands: Konrad Maurer 1823-1902. [Berlin] 2015. [A]
 • Møllen nr. 3635, 2016. [D]
 • Mål + mæle 2/2016. [D]
 • Mål + mæle 2/2016. [N]
 • Maal og mine 1/2016. [A]
 • Maal og minne. 1/2016. [D]
 • Ny fra Sprognævnet 3/2016. [N]
 • NyS 50. 2016. [D]
 • Nyt fra Sprognævnet 3/2016. [A]
 • Ritið 2, 3/2013; 1, 2, 3/2014; 1-3/2015; 1/2016 [A]
 • Rösli, Lukas: Topographie der eddischen Mythen. Beiträge zur Nordischen Philologie, Band 55. Tübingen 2015. [A]
 • Schmidt, Tom (utg.): Kåre Hoel: Bustadnavn i Østfold 15: Skjeberg. Oslo 2016. [N]
 • Schweizerisches Archiv für Volkskunde. 112. Jahrgang, Heft 1. 2016. [D]
 • Sigurdson, Erika: The church in fourteenth-century Iceland. Leiden 2016. [A]
 • Skírnir 2014, vor & haust. [A]
 • Skriv- og Reise-Calender; beregnet efter Kjøbenhavns Observatorium. 1859-1862, 1875-1883, 1885-1906, 1908. [N]
 • Soffía Auður Birgisdóttir: Ég skapa – þess vegna er ég: Um skrif Þórbergs Þórðarsonar. Rvk 2015. [A]
 • Sønderjysk Månedsskrift 5/2016. [N]
 • Tang Kristensen, Evald: Almanak-optegnelser af præsterne Hr. Niels Sørensen Rømer og Hr. Peder Laugesen Fanøe. Vejle 1918. [N]
 • Tímarit Máls og menningar 2/2016. [A]
 • Wamhoff, Laura Sonja: Isländische Erinnerungskultur 1100-1300. Beiträge zur Nordischen Philologie, Band 57. Tübingen 2016. [A]
 • Wiktorsson, Per-Axel (utg.): Schaktavelslek med Äktenskapsvisan. Runica et Mediævalia: Editiones 9. Stockholm 2016. [A]
 • Ærøboen 3/2016. [D]
 • Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 2015. [N]