1. kvartal – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Nordisk Forskningsinstitut > Bibliotek > 1. kvartal

Bøger og tidsskrifter/årbøger modtaget i 2016

[A]= Arnamagnæanske; [D]= Dialektforsking; [N]= Navneforskning

 • Acta Linguistica Hafniensia. Vol. 47, 2 og Vol. 74, Supplement 1. 2015. [D]
 • Ale 1, 2, 3/2015. [N]
 • Arkiv för Nordisk filologi 130, 2015. [A]
 • Beiträge zur Namenforschung 1/2016.[ N]
 • Bennett, Nicholas: Lincolnshire Parish Clergy c. 1214-1968, a biographical register. Part II: The Deaneries of Beltisloe and Bolingbroke. Publications of the Lincoln Record Society, vol. 105. Woodbridge 2016. [N]
 • Beretning om Gravmælet over Prof. R. Rask. Udg. Af K. Gíslason, M. Hammerich, P. G. Thorsen. Kbh.1844. [A]
 • Brunstad, Endre [et al.] (red.): Rom for språk. Nye innsikter i språkleg mangfald. Oslo 2014. [D]
 • Budtz Petersen, David [et al.] (red.): Kampen of disciplinerne. Viden og videnskabelighed i humanistisk forskning. Kbh. 2015. [D]
 • Camron, Deborah and Ivan Panović: Working with written discourse. London 2014. [D]
 • Danmarks kirker: Odense Amt, hft. 31-32. [N]
 • Deutsch im Norden. Jahrbuch für Germanistische Sprachgeschichte. Band 6, 2015. Berlin 2015. [N]
 • Dollinger, Stefan: The written questionnaire in social dialectology: History, theory, practice. IMPACT: Studies in Language and Society 40. Amsterdam 2016. [D]
 • Düwel, Klaus: Runica minora: Ausgewählte kleine Schriften zur Runenkunde. Studia Medievalia Septentrionalia 25. Wien 2015. [N]
 • Editio, Band 29, 2015. [A]
 • Fahs 1/2016. [D]
 • Flatøybok. Bind 1. Stavanger 2014. [A]
 • Gregersen, Bo & Carsten Selch Jensen (reds.): Øm Kloster. Ry 2003. [N]
 • Gripla 26, 2015. [A]
 • Hallberg, Göran: Skånes Ortnamn: Torna härad och Lunds stad. Serie A: Bebyggelsesnamn. Del 19. Göteborg 2016.[N]
 • Haugen, Odd Einar: Norrøn grammatikk i hovuddrag. Oslo 2015. [A]
 • Hedegaard, E. O. A.: Landsknægtene i Danmark i det 16. århundrede. En kulturhistorisk studie. Helsingør 1965. [N]
 • Henriksen, J. V. (red.): Håndbog for Toldetaten og grænsegendarmeriet i kongeriget Danmark 1951. Kbh. 1951. [N]
 • Hikuin 37: Renæssanceglas i Norden. Højbjerg 2010. [N]
 • Hikuin 38: Bygningstudier: Tværfaglighed – Flerfaglighed. Højbjerg 2011. [N]
 • Hikuin 39: Sorø-Studier: Om kirkens og klosterets historie og brug. Højbjerg 2012. [N]
 • Hoel, Kåre: Bustadnavn i Østfold 14: Borge, Glemmen og Fredrikstad. Utg. ved Tom Schmidt. Oslo 2015. [N]
 • Horn, Anna Catharina: Lov og tekst i middelalderen. Produksjon og resepsjon av Magnus Lagabøtes landslov. Göteborg 2016. [A]
 • Hough, Carole (ed.): The Oxford Handbook of Names and Naming. Oxford 2016. [N]
 • International Journal of Lexicography. Vol. 29, nr. 1, March 2016. [D]
 • Isaksen, Jógvan: Walpurgis Tide. London 2016. [A]
 • Jæger, Lív Maria Róadóttir: Hvít sól. Prosayrkingar. Tórshavn 2015. [A]
 • Jahrbuch des Vereins für niederdeutsche Sprachforschung. Jahrg. 2015, 138. [D]
 • Johannessen, Janne Bondi & Kristin Hagen (red.): Språk i Norge og nabolanda. Ny forskning om talespråk. Oslo 2014. [D]
 • Journal of English and Germanic Philology. Vol. 115, 1. 2016. [A]
 • Journal of Sociolinguistics. Vol. 19, nr. 5, November 2015. [D]
 • København-Frederiksberg. Kortbog 1:4000. Kbh. 2006. [N]
 • Københavns Rådhusplads / The City Hall Square of Copenhagen. Kbh. 1996. [N]
 • Korrespondenzblatt des Vereins für niederdeutsche Sprachforschung. Jahrg. 2015, Heft 122, 2. [D]
 • Korrespondenzblatt des Vereins für niederdeutsche Sprachforschung. Jahrg. 2016, Heft 123, 1. [D]
 • Landbohistorisk Tidsskrift 2015. [N]
 • Liisberg, H. C. Bering: København i gamle dage og livet I København. Kbh. 1901. [N]
 • Løgstrup, Birgit: Bondens frisættelse. De danske landboreformer 1750-1810. Kbh. 2015. [N]
 • Louda, Jiří & Michael Maclagan: Lines of Succession: Heraldry of the Royal Families of Europe. London 1981. [N]
 • Maal og minne 2015/2. [A]
 • Maal og minne 2015/2. [D]
 • Macniven, Alan: The Vikings in Islay: The place of names in Hebridean settlement history. Edinburgh 2015. [N]
 • Møllen nr. 3632, januar-februar 2016. [D]
 • Namn og nemne. Årg. 32, 2015. [N]
 • Nielsen, Oluf: Kjøbenhavn paa Holbergs tid. Kbh. 1884. [N ]
 • Nordisk Pappershistorisk Tidsskrift 1/2016. [A]
 • Norsk Lingvistisk Tidsskrift. Årg. 33, 2015/2. [D]
 • Nyt fra Sprognævnet 1/2016. [A] [D] [N]
 • Nytt om namn. Nr. 61/62, 2015. [N]
 • Onoma Vol. 44 (2009); Vol. 46 (2011); Vol. 47 (2012) [N]
 • Perspektiv Wechsel oder: Die Widerentdeckung der Philologie. Band 1: Sprachdaten und Grundlagenforschung in der Historischen Linguistik; Band 2: Grenzgänge und Grenzüberschreitungen. Heidelberg 2016. [A]
 • Pluk fra forskningen i Sønderjylland: marts 2011, september, december 2013; september, december 2015. [D]
 • Puzey, Guy & Lauran Kostanski (eds.): Names and naming: People, places, perceptions and power. Bristol 2016. [N]
 • Sagnir, 31.árgangur 2016. [A]
 • Sandnes, Berit: Skånes Ortnamn: Villands härad och Kristianstads stad. Serie A: Bebyggelsesnamn. Del 21. Göteborg 2016. [N]
 • Sandst, Line: Urbane stednavne – storbyens sproglige dimension. Ph.d.-afhandling KU. 2016. [N]
 • Saxo Grammaticus I-II. Edited by Karsten Friis-Jensen, translated by Peter Fischer. Oxford 2015. [A]
 • Scripta Islandica 66, 2015. [A]
 • Sjæk’len 2013 & 2014. [N]
 • Skalk 1/2016. [N]
 • Skírnir. Haust 2015. [A]
 • Sønderjysk Månedsskrift 1, 2016. [N]
 • Speculum. 1, 2016. [A]
 • Sprogforum 61, oktober 2015: Læringsmål. [D]
 • Studier i Nordisk 2010-2011. Kbh. 2016. [A]
 • Thing, Morten: De russiske jøder i København 1882-1943. Kbh. 2008. [N]
 • Toponymie & Dialectologie. 87, 2015. [N]
 • Wollin, Lars (red.): Thet Gothlendska Tungomålet. Språkkapitlet i Lars Neogards Gautauminning (1732). Acta Academiae Regiae Gutavi Adolphi CVIII. Uppsala 2009. [A]
 • Wulfila 311-2011. International Symposium. Uppsala University June 15-18 2011. Uppsala 2013. [N]
 • Yrsa Sigurðardóttir: DNA. Rvk 2014. [A]
 • Ærø Museum: Årbog 2015. [D]
 • Ærøboen 1/2016. [D]