Data- og søgebaser – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Nordisk Forskningsinstitut > Data- og søgebaser

Data- og søgebaser

Autoriserede stednavne i Danmark er en liste med den officielle stavemåde af ca. 25.000 danske stednavne. Den er udgivet af Stednavneudvalget og autoriseret af Kulturministeriet og kan downloades i pdf-format.

Danmarks Stednavne er en digitaliseret udgave af den trykte serie af samme navn (se beskrivelse her), suppleret med stednavne fra Afdeling for Navneforsknings supplerende database, i alt et korpus på omkring 150.000 opslag.

Danske Runeindskrifter er en samling af alle de ca. 900 danske runeindskrifter som vi kender fra jernalder til middelalder. Databasen er etableret i samarbejde med Nationalmuseet. 

Danske stednavne rummer registrene til serierne Danmarks Stednavne, Danske Sø- og Ånavne samt Sydslesvigs Stednavne. Via databasen har du mulighed for at finde frem til værkerne på bibliotek.dk når du har fundet ud af hvor navnet er behandlet.

Danskernes Navne er en navnebase som rummer oplysninger om fornavne, mellemnavne og efternavne. Basen består af samtlige enkeltnavne der bæres af de 6,5 millioner personer der var registreret i Det Centrale Personregister 1. januar 2005 - både de nulevende og dem som er døde siden 1967 hvor CPR blev oprettet.

Fornaldarsögur Norðurlanda er en database, som udspringer fra Den Arnamagnæanske Samlings store Velux-financerede forskningsprojekt 'Alle Tiders Historier', om de nordiske oldtidssagaer (el. Fornaldarsögur Norðurlanda). I databasen findes beskrivelser af alle håndskrifter, der indeholder oldtidssagaer, deres form, indhold og historie. 

Handrit.org er et samarbejde mellem Den Arnamagnæanske Samling, Árni Magnússon-Instituttet for Islandske Studier i Reykjavík og Islands Nationalbibliotek om at registrere islandske og norrøne håndskrifter i de tre samlinger. Basen rummer besrkivelser af håndskrifternes form, indhold og historie. 

Islanda Latina er en del af et EU-projekt støttet gennem Marie Skłodowska-Curie actions - Research Fellowship Programme, der havde til opgave at samle resterne af den latinske skriftkultur i Island og at organisere denne information i en database. Den indeholder en veldokumenteret liste over alle latinske forfattere og værker, som på den ene eller den anden måde var kendt og anvendt i middelalderens Island.

Korpus BySoc er en samling af transskriptioner af et stort antal optagelser med de københavnske sociolekter, uden lydgengivelse.

Korpus CorDiale er en database der rummer transskriptioner af 170 kortere eller længere uddrag af optagelser med traditionel dialekt, uden lydgengivelse.

Landbohistorisk Selskabs Adkomstregistrering 1513-1550 er et register over sted- og personnavnene fra alle de dokumenter i perioden som vedrører et ejendomsforhold til landgods. Det vil i hovedsagen sige gårde, jorder, enge og skove. Registreringen dækker det nuværende Danmark samt Skånelandene og Sydslesvig.

Muslimske fornavne i Danmark er ikke en egentlig søgbar database, men en ordbog i pdf-form over de muslimske fornavne i Danmark med forklaring af navnenes betydning. Ordbogen er baseret på materiale fra Danmarks Statistik.

Omstrukturerede Arnamagnæanske håndskrifter er en database over Árni Magnússons ændringer af papirshåndskrifter. Den er et arkiv for Beeke Stegmanns PhD-projekt "Árni Magnússon’s rearrangement of paper manuscripts".

Ordbog over det norrøne prosasprog kan tilgås online, hvor man kan søge i ordlisten og finde betydninger og eksempler på alle kendte ord på Oldislandsk og Oldnorsk.