Ph.d. – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Nordisk Forskningsinstitut > Forskning > Ph.d.

Ph.d.

Ph.d.-uddannelsen er en treårig forskeruddannelse som kræver afsluttet kandidatgrad. Ansøgning og indskrivning sker gennem ph.d.-skolen med ansættelse på instituttet.

Ph.d. på Nordisk Forskningsinstitut (NFI)

Ph.d.-studerendes forskningsprojekter er en væsentlig og nyskabende del af forskningen på NFI.

Fagområderne er dels traditionelle fagområder inden for nordisk filologi: dialektologi, sociolingvistik, leksikografi, onomastik, runologi samt filologi (øst- og vestnordisk). Forskningsprojekterne tager ofte udgangspunkt i instituttets samlinger af dialektoptegnelser, talesprogsdatabaser, navnearkivet, navne- og runedatabaser, samt instituttets samling af nordiske middelalderhåndskrifter.

Dertil kommer forskning i sprogteknologi, særligt inden for sproglig forskningsinfrastruktur, sprogteknologiske anvendelser (maskinoversættelse, informationssøgning mv.), multimodal kommunikation og kognitive modeller, sprogprocessering og sprogressourcer (syntaks, semantik, diskurs) samt maskinlæringsmetoder til sprogprocessering.

Ph.d.-koordinator på NFI

Ph.d.-forløbet og ph.d.-miljøet på NFI organiseres af en ph.d.-koordinator. Ph.d.-koordinatoren rådgiver både igangværende og kommende ph.d.-stipendiater og deres vejledere.

Ph.d.-koordinator på NFI er lektor Michael Lerche Nielsen

Ph.d.-kurser på NFI

Et ph.d.-forløb omfatter kursusaktiviteter svarende til ½ årsværk eller 30 ECTS. Kurserne kan både være fagspecifikke og generelle. NFI arrangerer og afholder regelmæssigt fagspecifikke ph.d.-kurser som instituttets ph.d.-studerende opfordres til at deltage i.

Om NFI's kursusaktiviteter

Se alle aktuelle kurser samt introkurser på Ph.d.-skolens hjemmeside