Sprog og sted: Sproglig variation i by og land i Danmark – Københavns Universitet

Sprog og sted: Sproglig variation i by og land i Danmark

Sprog og sted: Sproglig variation i by og land i Danmark

I "Sprog og sted" undersøger vi sted og stedstilknytningens betydning for unge sprogbrugere i en sønderjysk landsby, Bylderup, og i en forstad til Odense, Vollsmose.

Bylderup er en landsby i et traditionelt dialekttalende område i Sønderjylland, og Vollsmose er en flerkulturel forstad til Odense. I projektet sammenligner vi de unges sprog i de to områder.

Hvor meget lokal dialekt, der anvendes, og hvordan sprogbrugen hænger sammen med holdninger og orienteringer til det lokale sted, er to ting vi vil undersøge.

Projektet skal bidrage til teoriudvikling inden for sociolingvistik og moderne dialektologi samt udvikle og afprøve nye metoder til udforskningen af sproglig praksis.

Læs mere om "Sprog og sted".

Bylderup, Sønderjylland

Læs mere om Bylderup her.

Om projektet

Projektet skal bidrage til teoriudvikling inden for sociolingvistik og moderne dialektologi samt udvikle og afprøve nye metoder til udforskningen af sproglig praksis.

Læs mere om projektet

Deltagere

Projektet hører hjemme på Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet, men samarbejder med Aalborg Universitet.

Se oversigten over deltagere i projektet