Publikationer – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Sprog og sted > Publikationer

Foto: Anne Trap-Lind, KUPublikationer

Projektet er gået i gang 1. september 2014 og har endnu ikke resulteret i publikationer, men de nedenstående tidligere publikationer fra deltagerne relaterer sig til projektets problemstillinger.

 • Hovmark, H. 2007: Danske retningsadverbier og rumlig orientering. Ph.d.-afhandling. København: Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet.
 • Hovmark, H. 2010: Centre and/or periphery? On the cognitive and social construal of identity in a local community. In: 34th International LAUD Symposium. Cognitive Sociolinguistics: Language in its Structural, Conceptual and Cultural Dimensions, 124-143. Essen: LAUD.
 • Hovmark, H. 2013: Backgrounded but not peripheral. On the use of Danish directional adverbs as contextualization cues. In: M. Reif, J. Robinson & M. Pütz (eds.): Variation in Language Use: Linguistic, Socio-Cultural and Cognitive Perspectives. Duisburger Arbeiten zur Sprach- und Kulturwissenschaft, Band 96, 330-347. Frankfurt am Main: Peter Lang.
 • Jørgensen, A. 2010: The Sense of Belonging in New Urban Zones of Transition. In: Current Sociology 58 (1), 1-21.
 • Jørgensen, A., M. Fallov & L.B. Knudsen 2011: Local Community, Mobility and Belonging. In: Danish Journal of Geoinformatics and Land Management 46 (1), 22-35.
 • Monka, M. 2013: Mobilitet og sprogforandring – en undersøgelse af sprogforandring i virkelig tid hos informanter fra Vinderup, Odder og Tinglev [Mobility and language change - an inves-tigation of real time language change among informants from Odder, Vinderup and Tinglev], Ph.d.-afhandling, Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet
 • Quist, P. & B. A. Svendsen 2010: New linguistic practices in multilingual urban Scandinavia: An introduction. In: P. Quist & B.A. Svendsen (eds.): Multilingual Urban Scandinavia: New Linguistic Practices. Bristol: Multilingual Matters.
 • Quist, P. 2000: Ny Københavnsk ’multietnolekt’. Om sprogbrug blandt unge i sprogligt og kulturelt heterogene miljøer. In: Danske Talesprog. 1, 143-211.
 • Quist, P. 2005: Stilistiske praksisser i storbyens heterogene skole - en etnografisk og sociolingvistisk undersøgelse af sproglig variation. Ph.d.-afhandling, Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet.
 • Quist, P. 2008: Sociolinguistic approaches to multiethnolect: language variety and stylistic practice. In: International Journal of Bilingualism. 12 (1-2), 43-61.
 • Quist, P. 2010: Untying the language-body-place connection: A study on linguistic variation and social style in a Copenhagen community of practice. In: P. Auer & J.E. Schmidt (eds.): Language and Space, 632-648. Berlin: De Gruyter Mouton.
 • Quist, P. 2012: Stilistisk Praksis. København: Museum Tusculanum.
 • Quist, P. 2012: Language, Place and Identity. Introductory paper presented at Sociolinguistic Symposium 19, Freie Universität, Berlin, August 22, 2012.
 • Scheuer, J. 1995: Tryk på Danske verber. [Prosodic Stress of Danish Verbs.] RASK. International Journal of Language and Communication. Supplement vol. 4. Odense: Odense University Press.
 • Scheuer, J. 1998: Den umulige samtale. Sprog, køn og magt i jobsamtaler. [The Impossible Conversation. Language, Gender and Power in Job Interviews.] København: Academic Press.
 • Scheuer, J. 2003: Habitus as the Principle for Social Practice: A proposal for critical discourse analysis. Language in Society 32, 143-175.
 • Scheuer, J. 2013: Deltagelse og mægtiggørelse? En kritisk undersøgelse af samtale som ledelsesværktøj. [Participation and empowerment? A Critical Study of Verbal Interaction as a Tool for Leadership.]. University of Southern Denmark Studies in Linguistics vol. 23. Odense: Syddansk Universitetsforlag.
 • Scheuer, J, 2013: Accountability som gearing af sproget [Accountability as a General Principle in Language and Social Interaction.]. In: NyS 43. 72-101.