Om instituttet – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Nordisk Forskningsinstitut > Om instituttet

Om instituttet

Bygning 27 med Nordisk Forskningsinstitut

Instituttet rummer fire afdelinger:

På instituttets afdelinger forsker, formidler og underviser vi i nordisk sproglig kulturarv og i nyere, sociolingvistiske og teknologiske tilgange til sprog. Vi arbejder med filologiske discipliner som håndsskrifts – og litteraturstudier, navneforskning og sprogforandring, sprogteknologi og data science, og vi udvikler feltet digital humaniora ved at anvende digitale metoder og ved at forske i digital forskningsinfrastruktur.

Det er en central del af instituttets dna at vi forvalter og udvikler omfattende fysiske og digitale samlinger af tekst og tale. Disse spænder fra UNESCO-fredede gammelnordiske håndskrifter over digitale, semantisk opmærkede korpora til talesprogsamlinger som det multimodale NOMCO-korpus og et af verdens største transkriberede talesprogskorpusser, LANCHART.

Vi arbejder med store leksikografiske projekter, såvel dialektale, onomastiske, norrøne som sprogteknologiske, og vi udvikler sprogteknologiske værktøjer (taggere, parsere) og maskinlæringsalgoritmer så vi digitalt kan processere disse og andre datasamlinger. En gennemgående metodisk tilgang på NFI er således den stærkt empiridrevne der i høj grad relaterer til forskningsinfrastruktur. Således drives den teknologiske platform CLARIN-DK, som udgør det danske bidrag til en europæisk, digital forskningsinfrastruktur for humaniora, af NFI.

Vision

Det er vores vision at udforske fagligheder som sproglig kulturarv og sprogteknologi ganske bredt, dels set i et historisk perspektiv i forhold til hvorfra og hvordan vores sprog og navne har udviklet sig, dels i et samtidsperspektiv i forhold til hvordan talt og skrevet sprog i dag kan beskrives og processeres under forhold som urbanisering, globalisering og nye, digitale kommunikationsformer.

Vi udforsker nye tilgange til sprog og tekstlig kulturarv inden for de brede rammer af digital humaniora og data science. Vi udvikler stærke faglige profiler som er internationalt anerkendte, og som kan tiltrække kollektive forskningsprojekter og forskningsgrupper, nationale som internationale.

Vi tilstræber en inter-institutionel, international og tværfaglig tilgang. Vi arbejder for et tæt samarbejde med relevante institutioner i Danmark og Norden der forvalter sproglig kulturarv eller arbejder med humanistisk forskningsinfrastruktur, og vi indgår i tæt dialog og samarbejde med forskningsinstitutioner og virksomheder i ind- og udland der arbejder med sprogteknologi.

Vi vil være internationalt i topklasse inden for vores fagligheder og tiltrække de dygtigste internationale forskere i form af gæsteprofessorer, postdocer og ph.d-studerende; bl.a. gennem EU-programmer som Marie Curie og ERC. Instituttets medarbejdere indgår i udstrakt grad i EU-forsknings- og infrastrukturprojekter hvorigennem vi vedligeholder en meget stor international kontaktflade.

Vi ønsker at tilbyde uddannelser/uddannelsesspor – gerne internationale – af høj kvalitet inden for sprogteknologi, data science, kognition, sociolingvistik, digital humaniora og manuskriptstudier, og vi vil arbejde for et aktivt og socialt studiemiljø hvor de studerende indgår i et tæt og dynamisk samarbejde med instituttets forskere og opnår stærke og relevante kompetencer som er efterspurgte i samfundet.

Afdelinger

Øvrige enheder