Formidlingsudvalg – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Nordisk Forskningsinstitut > Om instituttet > Ledelse > Formidlingsudvalg

Formidlingsudvalg

Kommissorium

Formidlingsudvalget ved Nordisk Forskningsinstitut (NFI), med repræsentanter fra hver af instituttets tre afdelinger, skal fastlægge en samlet formidlingsstrategi for NFI. Formidlingsstrategien skal tage udgangspunkt i Det Humanistiske Fakultetets formidlingskategorier og sigte mod at skærpe eksisterende og fremtidige formidlingsaktiviteter ved NFI. Hensigten med en samlet strategi for forskningsformidlingen ved NFI er:

  • at profilere instituttet og sprede kendskabet til dets forskning og resurser
  • at skabe enkel og overskuelig adgang for eksterne brugere (journalister, skolelærere, elever, studerende, almindeligt interesserede m.fl.) til instituttets forskning og mange resurser
  • at opfylde fakultetets og institutkontraktens målsætninger vedr. formidling samt at akkumulere 'formidlingspoint'.

Formidlingsstrategien skal bygge på en analyse af NFI's største styrker i formidlingssammenhæng. Hvad kan NFI med de tre afdelingers forskellige ekspertiser særligt bidrage med? Hvad er eksterne brugere specielt interesserede i? Hvordan kan vi forbedre og profilere de formidlingsaktiviteter som instituttet allerede udøver? Hvordan kan vi skabe nye formidlingssucceser?

Formidlingsudvalget skal sætte særligt fokus på instituttets hjemmeside(r) som skal nytænkes og omarbejdes til én samlet portal (og ikke som nu være en indgang til tre forskellige afdelingers hjemmesider).

Det er derudover formidlingsudvalgets opgave at implementere formidlingsstrategien således at der med tiden skabes faste praksisser for instituttets løbende formidling.