Råd, nævn og udvalg – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Nordisk Forskningsinstitut > Om instituttet > Råd, nævn og udvalg

Råd, nævn og udvalg

På NFI findes følgende råd, nævn og udvalg:

 • AL-møder
  De fælles medarbejdermøder for NFI's ansatte kaldes AL-møder og er ikke som sådan et råd eller et udvalg. Referater kan dog findes på NFI's intranet.
 • Arbejdsmiljøudvalget
  Instituttets afdeling af Arbejdsmiljøorganisationen på KU (AMO).
 • Formidlingsudvalget
  Udvalget rådgiver ledelsen på alle felter der vedrører instituttets formidling, dets image og offentlige fremtræden samt interne kommunikation.
 • Forskningsudvalget
  Udvalget har til opgave at rådgive og på opfordring afgive indstillinger til institutlederen/forskningslederen og til fakultetets forskningsudvalg i spørgsmål vedrørende forskning på instituttet og på fakultetet.
 • Institutrådet
  Institutrådet fungerer som rådgivende udvalg under institutledelsen og kan drøfte instituttets visioner og strategier såvel som studiemiljø og økonomi.
 • Samarbejdsudvalget
  Udvalget drøfter og fastsætter retningslinjer for arbejds- og personaleforhold, rationaliserings- og omstillingsprojekter, ny teknologi, efteruddannelsesaktiviteter samt arbejdspladsens økonomiske situation.
 • Studienævnet
  Studienævnet for Nordisk Forskningsinstitut varetager NFI's uddannelse IT and Cognition i samarbejde med uddannelsens aftagerpanel.
 • Tillidsrepræsentanter
  Medarbejdernes tillidsrepræsentanter er ikke en del af universitetets ledelse og udgør for så vidt ikke et råd eller et udvalg, men repræsenterer udelukkende medarbejderne over for ledelsen.
 • Undervisningsudvalget
  Udvalgets funktion er at rådgive institutledelsen om planlægning, koordinering og udvikling af instituttets undervisning.