Tillidsrepræsentanter – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Nordisk Forskningsinstitut > Om instituttet > Råd, nævn og udvalg > Tillidsrepræsentanter

Tillidsrepræsentanter

Medarbejdernes tillidsrepræsentanter er ikke en del af universitetets ledelse, men repræsenterer udelukkende medarbejderne over for ledelsen. På NFI har både VIP-gruppen og AC-TAP-gruppen tillidsrepræsentanter på institutniveau.

Tillidsrepræsentanterne har som udgangspunkt sæde i samarbejdsudvalget og har i øvrigt forhandlingsretten inden for deres medarbejdergruppe når der skal aftales løn. Forhandlingsretten kan dog være videregivet til fællestillidsrepræsentanterne på HUM.

Læs mere om faglige organisationer og tillidsrepræsentanter i KU's Medarbejderguide på intranettet

Tillidsrepræsentanter for VIP-gruppen

Tillidsrepræsentanter for AC-TAP-gruppen