Ph.d.-afhandlinger – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Nordisk Forskningsinstitut > Publikationer > Ph.d.-afhandlinger

Ph.d.-afhandlinger 

Héctor Martínez Alonso

Annotation of Regular Polysemy: An empirical assessment of the underspecified sense. (Københavns Universitet 2013)

Lena Wienecke Andersen

Fra virkelighedens verden til ordbogens - Et studie i datastrukturering med henblik på betydningsbeskrivelse i Ømålsordbogen (Københavns Universitet 2014)

Maria Arvidsson

En handskrifts tillkomst- och brukshistoria: En närstudie av Cod. Holm. A 49 (Nådendals klosterbok) (Københavns Universitet 2016)

Sebastian Møller Bak

En sammenlignende undersøgelse af syntaktiske træk i middelnedertyske diplomer fra Lübecks kancelli og det kongelige danske kancelli (1400-1449). (Københavns Universitet 2015)

Katrine Kehlet Bechsgaard

Hvorfor skal barnet hedde sådan? En undersøgelse af motiver bag valg af børnenavne og social variation i forhold til navnevalg. (Københavns Universitet 2015)

Lisbeth Eilersgaard Christensen

Stednavne som kilde til yngre jernalders centralpladser (Københavns Universitet 2010) 1,4 MB
Bilag til afhandlingen 29,0 MB

Birgit Eggert

Danske stednavne på -holt (Københavns Universitet 2006) 1,1 MB
Bilag til afhandlingen 351 kB

Anne Mette Hansen

Den danske bønnebogstradition i materialfilologisk belysning. (Københavns Universitet 2005)

Gert Foget Hansen

Stød og stemmekvalitet: En akustisk-fonetisk undersøgelse af ændringer i stemmekvaliteten i forbindelse med stød (Københavns Universitet 2015)

Henrik Hovmark

Danske retningsadverbier og rumlig orientering (Københavns Universitet 2007) 36,0 MB

Silvia Hufnagel

Sörla saga sterka – Studies in the Transmission of a fornaldarsaga (Københavns Universitet 2012)
Download resumé (afhandlingen er under udgivelse i trykt form).

Torben Juel Jensen

Irrealitetsmarkører i dansk talesprog (Københavns Universitet 2005) 2,4 MB

Anders Trærup Johannsen

The Best Explanation. Beyond Right and Wrong in Question Answering. (Københavns Universitet 2013)

Alex Speed Kjeldsen

Et mørkt håndskrift of dets skrivere: Filologiske studier i kongesagahåndskriftet Morkinskinna. (Københavns Universitet 2011) English summary

Sigrid Klerke

GLIMPSED: Improving natural language processing with gaze data. (Københavns Universitet 2016)

Tereza Lansing

Post-medieval production, dissemination and reception of Hrólfs saga kraka. (Københavns Universitet 2011)

Dorte Greisgaard Larsen

Genfortællinger. En undersøgelse af stabilitet og forandring i to fortælleres versioner af personligt oplevede begivenheder fortalt med 15-20 års mellemrum. (Københavns Universitet 2013) English summary

Philip Lavender

Whatever Happened to Illuga saga Gríðarfóstra?: Origin, Transmission and Reception of a Fornaldarsaga. (Københavns Universitet 2015) English summary

Magdalena Lis

Multimodal behavior production. (Københavns Universitet 2014)

Marie Maegaard

Udtalevariation og -forandring i københavnsk: En etnografisk undersøgelse af sprogbrug, sociale kategorier og social praksis blandt unge på en københavnsk folkeskole. (Københavns Universitet 2007) 

Malene Monka

Sted og sprogforandring (Københavns Universitet 2013) 2,8 MB

Kirstine Køhler Mortensen

Language and Sexuality in an Online-Mediated World: Interactional Workings of Desire in Heterosexual Online Dating (København 2015)

Rikke Steenholt Olesen

Fra biarghrúnar til Ave sanctissima Maria. Studier i danske runeindskrifter fra middelalderen (Københavns Universitet 2007) 2,5 MB. Rettet og revideret version.

Pia Quist

Stilistiske Praksisser i Storbyens Heterogene Skole. En etnografisk og sociolingvistisk undersøgelse af sproglig variation. (Københavns Universitet 2005)

Line Sandst

Urbane stednavne – storbyens sproglige dimension. En stilistisk-retorisk analyse af urbane stednavne i det københavnske byrum. (København 2016)

Rolf Stavnem

Hør Kvasirs blod!: Kenning og metafor i den norsk-islandske skjaldedigtning.(Københavns Universitet 2003)  English summary

Beeke Stegmann

Árni Magnússon's rearrangement of paper manuscripts (Københavns Universitet 2017)

Andreas Stæhr 

Social media and everyday language use among Copenhagen youth. (Københavns Universitet 2014) English summary

Randi Skovbjerg Sørensen

Turning the spotlight: Looking at the interviewers: A dialogical approach to interaction analysis of two interviewers' sociolinguistic interviews with a personality perspective on the interviewers. (Københavns Universitet 2014) English summary

Bjørn Wessel-Tolvig

Getting a Grip on Speech and Gesture in Second Language Acquisition (Københavns Universitet 2017)