Værksteder – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Nordisk Forskningsinstitut > Om instituttet > Værksteder

Fotografisk atelier og konserveringsværksted 

Kort før sin død i 1730, testementerede Árni Magnússon sin samling håndskrifter og bøger samt sin formue til Københavns Universitet, med henblik på den videnskabelige udnyttelse af samlingen. Og netop det, at håndskrifterne bruges flittigt bevirker, at de har brug for mere omfattende konservering og pleje. 

Instituttet huser derfor et fotografisk atelier og et konserveringsværksted som primært beskæftiger sig med bevaring af håndskriftsamlingen. Den første fotograf blev ansat i 1954, og den første konservator fulgte i 1956.

Overleveringen til Island

Under udleveringsprocessen, hvor en del af håndskriftsamlingen blev sendt til Island, var konservatorernes og fotografernes arbejde koncentreret om restaurering og affotografering af de håndskrifter, der skulle udleveres. De arbejdede tæt sammen, og fotografier af håndskrifterne blev taget før, under og i mange tilfælde efter restaureringen var udført.

Der findes derfor fotografier på den Arnamagnæanske Samling af alle håndskrifter, som er blevet udleveret til Island, hvilket giver ansatte og gæster mulighed for at bruge dem i forskningsøjemed.

På den Arnamagnæanske Samlings formidlingsside haandskrift.ku.dk kan du se konserveringen af to håndskrifter fra ende til anden.

Forskning, undervisning og udstilling

Både fotografer og konservatorer har dog også haft nok at se til siden udleveringens afslutning i 1997. Foruden det daglige arbejde med at bevare de mange resterende håndskrifter, er de også en del af Samlingens formidlingsindsats og assisterer ved fremvisninger og andre lignende lejligheder. Lys er en af håndskrifternes største fjender, og de holder derfor løbende styr på, hvor meget hvert håndskrift bliver brugt til fremvisning og studiebrug, og hvor det kan være nødvendigt at stoppe brugen af et håndskrift for en tid.

Håndskriftsamlingen danner endvidere ramme om forskning i opbevaringsforhold og klimastyring. Konservatorerne bidrager til vidensudveksling med fagfæller verden over og indgår i tværfagligt samarbejde med Samlingens filologer på større forskningsprojekter. Når instituttet hvert andet år er vært for det internationale seminar Care and Conservation of Manuscripts, er der også rig mulighed for faglig sparring.

Konserveringsværkstedet tilbyder også praktikpladser til studerende fra bl.a. Kunstakademiets Konservatorskole og udenlandske universiteter. Bredden i konserveringsarbejdet giver de studerende mulighed for at afprøve deres færdigheder i praksis, og Samlingen får derved et stærkt internationalt netværk.

Digitalisering

Samlingen har et moderne fotografisk atelier, hvor der tages digitale billeder, ligesom man arbejder på at digitalisere gamle fotografier. Dette indebærer bl.a. at skanne gamle 35mm sort/hvid film og mikrofilm, så de kommer til at ligge i en digital udgave, også på læsesalen.

Billeder af håndskrifterne i samlingen er eftertragtede i forbindelse med udgivelser og udstillinger, f.eks. da der i 2014 skulle laves frimærker med håndskriftsmotiver på. Billederne bruges ikke mindst i Samlingens egne publikationer, så som bogen 66 Håndskrifter fra Arne Magnussons samling, og de er også at finde i databasen handrit.org. Den voksende interesse for vikingetiden og den øvrige danske middelalder betyder også, at fotografen hyppigt bliver bedt om at tage håndskriftsbilleder til offentligt skue.