Forskningsprojekter – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Nordisk Forskningsinstitut > Forskning > Forskningsprojekter

Forskningsprojekter

Ph.d.-projekter

Se under ph.d.-studerende på NFI.

Tidligere forskningsprojekter

 • CLARA – et Marie Curie træningsprogram inden for sprogressourcer og deres anvendelse
 • DAD – om at udvikle en model over brugen af abstrakte pronominelle anaforer på dansk
 • DanNet – om udviklingen af et wordnet for dansk
 • DASISH – en europæisk forskningsinfrastrukturer inden for humaniora og samfundsvidenskab
 • DigDag – Digitalt atlas over Danmarks historisk-administrative geografi
 • ENRICH European Networking Resources and Information concerning Cultural Heritage
 • ESICT – om udvikling af et it-system, som kan svare på spørgsmål om sundhed og sygdom
 • Danske Runeindskrifter
 • DK-CLARIN – om at skabe en dansk it-infrastruktur for humanistiske forskere
 • Leksikalsk disambiguering – om en logik-baseret tilgang til håndtering af sproglig flertydighed
 • Let’sMT! – om en statistisk maskinoversættelsesplatform for mindre sprog
 • METANORD – om at samle, dokumentere og videreudvikle sprogresurser for de mindre sprog i de baltiske og nordiske lande og gøre dem tilgængelige via en fælles platform, META-SHARE
 • MULINCO – om at opbygge et flersprogligt korpus ved Humaniora på Københavns Universitet
 • SDMT – om basisværktøjer og metoder til statistisk maskinoversættelse baseret på en parallel træbank med dependensstrukturer
 • Tvärsök – om informationssøgning mellem de nordiske sprog
 • NOMCO – et fællesnordisk samarbejde om multimodale talesprogsanalyser af nordiske sprog
 • MELFA – et mobilt e-læringssystem, som er tiltænkt sydafrikanere med læse- og sprogforståelsesproblemer
 • MELFO – mobil e-læring for ordblinde
 • Mumin - et nordisk netværk om multimodale grænseflader
 • Projekt Bysociolingvistik
 • SDMT - om basisværktøjer og metoder til statistisk maskinoversættelse baseret på en parallel træbank med dependensstrukturer
 • Staging - om interaktion om og med virtuelle verdener
 • STO – om udviklingen af en sprogteknologisk ordbase for dansk
 • Stories for all time: The Icelandic fornaldarsögur
 • VKK – om de komplekse sammenhænge mellem verbal og kropslig kommunikation