Ordbog over det norrøne prosasprog – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Nordisk Forskningsinstitut > Forskning > Ordbog over det norrøn...

Ordbog over the norrøne prosasprog

Ordbog over det norrøne prosasprog / A Dictionary of Old Norse Prose (ONP) er et ordbogsprojekt under Nordisk Forskningsinstitut ved Københavns Universitet. Kernen i ONP er citatsamlingen, der dækker alle genrer inden for middelalderlige oldnordiske prosatekster.

I 1930’erne begyndte planlægningen af en ny ordbog over det norrøne middelaldersprog, dvs. oldislandsk og gammelnorsk. Den nye ordbog skulle fungere som supplement til eksisterende leksikografiske værker, men blev hurtigt sit eget leksikografiske projekt.

En ny norrøn ordbog var en logisk videreudvikling af forskningen i oldnordiske håndskrifter på Det Kongelige Bibliotek og ved Københavns Universitet. Projektet blev igangsat i 1939 under navnet Den Arnamagnæanske Kommissions Ordbog som senere blev ændret til Ordbog over det norrøne prosasprog (ONP).


ONPs kildemateriale

Materialet omfatter perioden fra de ældste bevarede håndskrifter (hovedsagelig fragmenter) der stammer fra ca. 1150 frem til senmiddelalderen. Perioden strækker sig for Islands vedkommende til 1540, året for udgivelsen af ​​den første trykte bog. I det norske sprogområde er grænsen sat til ca. 1370 for herefter har den sproglige udvikling en sådan karakter at man ikke længere kan tale om et fælles sprog for Island og Norge.

ONP har helt fra starten lagt vægt på følgende principper:

 • ONP omfatter alle overleverede middelalderlige prosatekster
 • ONP gengiver i modsætning til tidligere ordbøger kildetekstens ortografiske detaljer
 • ONP har flere citater og indeholder mere detaljerede oplysninger end forgængerne

Ordforrådet er excerperet fra forskellige teksttyper/genrer:

 • Islændingesagaer — den mest berømte genre, der dog kun udgør 15-20% af materialet
 • Kongesagaer (fx Heimskringla) — om de norske konger
 • Oldtidssagaer — heltesagn fra den oldgermanske fortid
 • Samtidssagaer (fx Sturlunga saga og Biskupa sögur)
 • Riddersagaer — høviske tekster oversat fra oldfransk
 • Helgensagaer (fx Heilagra manna sögur og Postula sögur) — baseret på latinske hagiografiske tekster, men også legendelitteratur oversat fra middelnedertysk og oldengelsk
 • Snorra Edda — mytologiske fortællinger
 • Historisk litteratur — oversættelser og originale værker inspireret af international litteratur
 • Encyklopædisk litteratur og andre tekster med videnskabeligt indhold
 • Religiøs litteratur (fx Hómilíubók)
 • Juridisk litteratur (fx Grágás, Norges gamle love)
 • Diplomer — breve og officielle dokumenter som belyser mange aspekter af dagliglivet i middelalderen og det relaterede ordforråd


Seddelsamlingen

I de første ca. 40 år bestod arbejdet primært i at excerpere tekster og udskrive sedler (Fig. 1 og 2). Formålet var at dokumentere det norrøne ordforråd ved hjælp af nye kritiske udgaver og værker som ikke tidligere var blevet excerperet.

Ordforrådet blev yderligere udvidet ved excerpering af varianter i udgaver og gennem læsning af uudgivne håndskrifter. Resultatet blev ca. 75.000 lemmaer og ca. 750.000 sedler.

ONP trykt udgave

I 1989 udkom et registerbind der indeholder oplysninger om alle signaturer og henvisninger. Det giver overblik over udgaver og håndskrifter vedr. alle de værker ordbogen refererer til, andre relevante kilder, fx udenlandske paralleltekster, og en detaljeret bibliografi over udgaver og øvrige kilder. Registerbindet fungerer også som et selvstændigt opslagsværk over de håndskrifter der er brugt i tekstudgaverne.

Overgang til en onlineudgave
Efter udgivelsen af det tredje ordbogsbind i 2004 blev papirudgaven indstillet, og arbejdet med digitalisering af det komplekse og komplette ordbogsmateriale blev indledt med henblik på elektronisk publikation.

Elektronisk ONP skulle gerne kunne bruge det nye medium til sin fordel og samtidig inkorporere det allerede trykte materiale. Det krævede dog en del forberedelsesarbejde med opdatering af ordbogens henvisninger og scanning af seddelsamlingen. Resultatet blev ONP Online.

ONP Online

ONP Online blev lanceret i 2010. I første omgang bestod onlineudgaven af materiale fra den trykte udgave og ikke tidligere trykt materiale, dvs. lemmaliste samt tilhørende scannede citatsedler. Det resterende materiale redigeres og publiceres løbende, dog efter lidt andre redaktionelle principper end i den trykte udgave.

ONP Online giver brugerne helt nye redskaber i anvendelsen af ONPs materiale. Man får hurtigt overblik over citaterne og kan bl.a. se den relevante seddel og en scannet side fra den citerede udgave. Man kan klikke sig frem til yderligere oplysninger.